Face club

Míľa pre mamu 2022

V sobotu 7.5.2022 prebehlo celoslovenské podujatie Míľa pre mamu venované špeciálne našim mamkám. Aj Face Club sa v spolupráci s materským…

Face Club znovu obnoví svoju činnosť

V utorok 25.1. 2022  v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR, usmerneniami ministerstva školstva a aktuálnou epidemiologickou situáciou…

Anglický camp Cesta okolo sveta

Tento rok sme sa v rámci denného anglického campu vybrali na cestu okolo sveta. Celý camp naplánovala a pripravila zahraničná dobrovoľníčka Paula,…