Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 503

VZN č. 2/2017 účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č.  2/2017zo dňa 2.3.2017, ktorým sa mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá  č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby v znení neskorších predpisov

vzn č. 2-2017 – účinné

Najnovšie články