hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 377

VZN č. 2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN-2_2018 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články