Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 464

VZN č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2018 zo dňa 12. apríla 2018 o určení názvu ulice „Južná“ v meste Spišská Belá – účinné od 1.5.2018

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e18042313100 Stiahnuť
VZN-1-2018 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články