hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 307

VZN 8/2011 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 181/2012 z  13.12.2012 (prijatím VZN č. 10/2012)

Názov prílohy Odkaz
VZN 8-2011 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články