Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 518

VZN 7/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa ruší Jazyková škola pri Základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská č. 20, Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 7-2014 Stiahnuť
Tags: 2014
Najnovšie články
Oznámenia
X