Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 455

VZN 7/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto  služby

Názov prílohy Odkaz
VZN 7-2012 Stiahnuť
Tags: 2012
Najnovšie články