hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 310

VZN 6/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 6/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby

Názov prílohy Odkaz
VZN 6-2014 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články