VZN 6/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov

Názov prílohy Odkaz
VZN 6-2012 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X