VZN 5/2014 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišská Belá

……… zrušené uznesením MsZ č. 215/2016 zo dňa 14.12.2016

Názov prílohy Odkaz
VZN 5-2014 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X