Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 406

VZN 5/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto  služby

Názov prílohy Odkaz
VZN 5-2012 Stiahnuť
Tags: 2012
Najnovšie články