VZN 5/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 5-2011 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X