Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 698

VZN 4/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2014 zo dňa 14.8.2014 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2014 Stiahnuť
Tags: 2014
Najnovšie články
Oznámenia
X