hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 283

VZN 4/2005 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 zo dňa 15.12.2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 173/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 9/2009)

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2005 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články