Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 439

VZN 3/2012 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 9/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá –  – toto VZN bolo zrušené VZN č. 9/2013

Názov prílohy Odkaz
VZN 3-2012 Stiahnuť
Tags: 2012
Najnovšie články