VZN 3/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 3-2011 Stiahnuť
VZN 3-2011 priloha 2 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X