VZN 2/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 2/2015 zo dňa 26. marca 2015 o určení názvu ulice Okružná v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 2-2015 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X