Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 512

VZN 2/2014 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 2/2014 zo dňa 24.4.2014 ,ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá  – zrušené uznesením MsZ č.  150/2015 zo dňa 13.08.2015 (prijatím VZN č. 4/2015)

Názov prílohy Odkaz
VZN 2-2014 Stiahnuť
Tags: 2014
Najnovšie články