Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 405

VZN 2/2012 – zmenené a doplnené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012  o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Spišská Belá

*VZN 2/2012 o výstrojných súčiastkach príslušníkov MsP  bolo uznesením  č. 121/2013 dňa 1.8.2013 zmenené a doplnené Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/2013,   ktorým sa mení VZN  mesta č. 2/2012 o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Spišská Belá a prijaté nové VZN 8/2013, ktoré je doposiaľ platné

Názov prílohy Odkaz
VZN 2-2012 Stiahnuť
Tags: 2012
Najnovšie články