hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 335

VZN 10/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 10-2011 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články