Žiadosť o riadnu/bežnú dotáciu z rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2019.

Upozorňujeme občanov, že žiadosť o riadnu/bežnú dotáciu z rozpočtu Mesta Spišská Belá na kalendárny rok 2019 je žiadateľ povinný podať najneskôr do 31. októbra 2018.
V prílohách tohto článku nájdete tlačivá potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2019, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá, č. 7/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta a tlačivo potrebné k záverečnému zúčtovaniu už poskytnutej dotácie.

Názov prílohy Odkaz
žiadosť_bežná tlačivo Stiahnuť
Čestné vyhlásenie - oprávnenosť žiadateľa Stiahnuť
Čestné vyhlásenie - vysporiadanie záväzkov Stiahnuť
vzn k dotáciám 7_2008 Stiahnuť
záverečné zúčtovanie dotácií - vzor Stiahnuť
Žiadosť-mimoriadna dotácia Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X