Prerušenie distribúcie elektriny – 18.8.2017 ul. Kúpeľná, Nová

Východoslovenská distribučná, a. s. oznámila Mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v nasledovných úsekoch:

  • Kúpeľná ul. od čísla domu 15 po 49 (nepárne)
  • Nová ul. od čísla domu 24 po 36 (párne) a od čísla domu 21 po 49 (nepárne)

v termíne 18. august 2017 v čase od 07.40 hod. do 15:00 hod. z dôvodu prác na zariadení nízkeho napätia.

Viac informácií v prílohe.

Názov prílohy Odkaz
VSD-prerušenie 18.8. Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X