Prerušenie distribúcie elektriny, 5. 6. 2019

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v termíne 5. 6. 2019. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy na týchto odberných miestach: Štefánikova ulica, č. d. 40 – 41.

Distribúcia elektriny bude prerušená v čase od 7.50 do 16.30 hod.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X