Prerušenie distribúcie elektriny, 5. 10. 2018

VSD oznamuje občanom, že v termíne 5. 10. 2018, v čase od 6.30 do 17.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy na týchto odberných miestach: ul. Kpt. Nálepku č. d. 11 – 39, ul. Gen. Svobodu č. d. 1 – 7 nepárne a č. d. 2 – 12 párne, ul. Zimná č. d. 35 – 75, ul. Továrenská č. d. 1 – 21 a 31, ul. Družstevná č. d. 40 – 62 párne a č. d. 61 – 75 nepárne a od č. d. 83 po 95.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X