Prerušenie distribúcie elektriny, 12. 10. 2018

VSD oznamuje občanom, že v termíne 12. 10. 2018, v čase od 6.40 do 16.00 hod., bude prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy na týchto odberných miestach: ul. Gen. Svobodu č. d. 1 – 26, č. d. 28, 480/67, ul. Kpt. Nálepku č. d. 1 – 9, ul. L. Novomeského č. d. 1 – 8, č. d. 10 – 27, č. d. 29, 188/27, č. d. 27 – 61 nepárne, ul. Letná č. d. 1, 3, 4, 6, ul. Osloboditeľov č. d. 3, ul. Petzvalova č. d. 1, ul. Štefánikova č. d. 2 – 9, č. d. 10 – 19, č. d. 189, č. d. 21 – 25, č. d. 27 – 42, č. d. 45, ul. Tatranská č. d. 1 – 26, 28, č. d. 30 – 32, č. d. 32 – 48 párne, č. d. 52, 609/4.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X