Prerušenie distribúcie elektriny, 11.8.2019 (nedeľa) – Zimná, Družstevná, Kpt. Nálepku a ul. Gen. L. Svobodu

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v termíne 11. 8. 2019. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy na týchto odberných miestach:

  • Zimná ulica, č. d. 35 – 72,
  • Družstevná ulica, č. d. 38 – 62 (párne), 61 – 95 (nepárne),
  • ulica Kpt. Nálepku, č. d. 11 – 39,
  • ulica Gen. L. Svobodu, č. d. 1 – 30.
Distribúcia elektriny bude prerušená v čase od 7.00 do 16.00 hod.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X