Oznam MESTA SPIŠSKÁ BELÁ v súvislosti s pandémiou COVID-19!!!

Mesto Spišská Belá v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia v príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie ochorenia COVID-19 žiada Všetkých občanov, ako aj návštevníkov mesta o dodržiavanie opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta.

Všetky aktuálne informácie súvisiace s pandémiou COVID-19 nájdete na internetovom odkaze: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/aktualne-preventivne-opatrenia/

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X