Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu “Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, podľa § 14 ods. 5  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, zverejňuje (v prílohe) záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu “Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Názov prílohy Odkaz
zaverecne-stanovisko-POH PSK 2016-2020 Stiahnuť
zverejnenie záverečného stanoviska POH PSK 2016 - 2020 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X