VZN 6/2019

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá – schválené MsZ

Názov prílohy Odkaz
VZN6_2019 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X