Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení č. 1/2014 a č. 1/2017, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Belá – Zmeny a doplnky č. 3.

Názov prílohy Odkaz
Navrh_VZN - Príloha_záv.časť_ÚPN Stiahnuť
Navrh_VZN - Príloha_schémy Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 2019 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...