Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 5/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 5/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
VZN 5-2017 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...