Úradná tabuľa
Počet zobrazení 291

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 4/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 4/2017 o určení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách  v meste Spišská Belá počas volebnej kampane

Názov prílohy Odkaz
VZN-4-2017-návrh Stiahnuť
Najnovšie články