Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2017 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN č. 3-2017- Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X