hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 87

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 schválilo návrh VZN č. 5/2022 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
VZN č. 5_2022 Stiahnuť
Najnovšie články