Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020

VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
Schválené VZN 3_2020 príspevok na činnosť školy Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X