Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby na ulici Štefánikovej

Navrhovateľ Slovak Telekom, a. s. v zastúpení spoločnosťou NEVITEL, a. s., Hutnícka 1, 040 01 Košice podal dňa 6.7.2016 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby “MTS_KK_KVB_Spišská Belá, Štefánikova 18” na pozemkoch KN-C č. 1898/1, 586/2, 521/1, 1898/4 a 9 v katastrálnom území Spišská Belá. Mesto Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad na základe posúdenia predmetnej stavby vydáva podľa §39 a §39a územné rozhodnutie o umiestnení stavby.

Názov prílohy Odkaz
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X