Úradná tabuľa
Počet zobrazení 598

Verejná vyhláška – upovedomenie o odvolaní

Mesto Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad a v súlade s ustanovením § 56 zákona o správnom poriadku upovedomuje účastníkov konania o podanom odvolaní vo veci vydaného územného rozhodnutia zo dňa 17.01.2017 pod č.j. 335/2016/3-NK, GCH na stavbu: „Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá“.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17022715280 Stiahnuť
SKM_754e17022815160 Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X