Úradná tabuľa
Počet zobrazení 527

Verejná vyhláška – stavba: „V254-úprava VN vedenia od BR-AE1 po UV-79“

Stavebník Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 (ďalej len „stavebník“) v konaní zastúpená spoločnosťou Enerpro, s.r.o., Miškovecká 6, 040 01 Košice podal dňa 16.3.2017 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu„V254-úprava VN vedenia od BR-AE1 po UV-79“, k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Názov prílohy Odkaz
SKM_C754e17051610250 Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X