Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, Rekreačný areál – štrkovisko Strážky

Navrhovateľ spoločnosť AGROSTAV, stavebno – obchodné družstvo Poprad, ul. Nová 74 Poprad – Veľká podal dňa 15. 07. 2016 žiadosť o pokračovanie v územnom konaní na stavbu “Rekreačný areál – reštaurácia a vodná plocha s letným kúpaliskom” na pozemkoch v katastrálnom území Strážky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X