Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o predĺžení termínu platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby “I/77 Spišská Belá – Bušovce” a upustenie od ústneho pojednávania.

Názov prílohy Odkaz
Verejná vyhláška Slovenská správa ciest Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X