Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania k umiestneniu líniovej stavby: „Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP“.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e16072512540 Stiahnuť
VSD-verejná vyhláška - oznamenie o začatí územného konania (1) Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X