Strategický dokument POH mesta Kežmarok na roky 2016 – 2020, rozhodnutie

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva mesta Kežmarok na roky 2016 – 2020“. Obstarávateľom je Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01  Kežmarok.

Názov prílohy Odkaz
zverejnenie Stiahnuť
poh-kezmarok-2016-2020--1 Stiahnuť
sea-poh-kezmarok_roz.docx-1 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X