Oznámenie vo veci stavby “V254 – Úprava VN vedenia od BR-AE1 po UV – 79”

Predmetom stavby je preloženie existujúceho VN vedenia na Myšom vŕšku mimo záplavovú oblasť rieky Biela.

Trasa preloženého vedenia je zakreslená v priloženej koordinačnej situácii spolu s oznámením stavby spoločnosťou ENERPRO, s. r. o., ktorá zastupuje spoločnosť VSD. a. s..

 

Názov prílohy Odkaz
Situácia V2, V254 Stiahnuť
Verejná vyhláška - Enerpro Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X