Oznámenie o zámere zameniť pozemky v k.ú. Spišská Belá

Oznámenie o zámere zameniť pozemky v k.ú. Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X