Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ: Mesto Spišská Belá

Špecifikácia: Mestský nájomný byt na ul. Štefánikovej 42, 2 izbový byt č. 14 na 3. poschodí bytového domu v Spišskej Belej

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí Mestského zastupiteľstva

 

Dátum zverejnenia oznámenia: 24.10.2016

V Spišskej Belej, 24.10.2016

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X