Úradná tabuľa
Počet zobrazení 582

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ : Mesto Spišská Belá
Špecifikácia : Mestský nájomný byt – jednoizbový na prízemí, ul. Štefánikova 8
Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva 28.04.2016

Najnovšie články