Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :            

  1. nájomný byt č. 13 na ulici Štefánikovej 42, Spišská Belá
    • 3 izbový na 4. podlaží

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Dátum zverejnenia oznámenia:                  26. 05. 2020

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X