Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :            

  1. nájomný byt na ulici Zimná 442/46, Spišská Belá
    • 2 izbový na 2. podlaží
  2. nájomný byt na ulici Zimná 442/46, Spišská Belá
    • 3 izbový na 3. podlaží

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X