Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :            

  • nájomný byt                         
  • Štefánikova 42,  Spišská Belá
  • 1. izbový , bezbariérový na 2. podlaží

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na najbližšom zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Dátum zverejnenia oznámenia:                  21.02.2018

Môže Vás zaujímať...