Úradná tabuľa
Počet zobrazení 484

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ : Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :

  1. Mestský nájomný byt č.8 na ulici 1. mája 46, 3 izbový na 3. podlaží v Spišskej Belej

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

 

Dátum zverejnenia oznámenia: 15.5.2017

 

V Spišskej Belej  dňa    15.5.2017

Najnovšie články
Oznámenia
X